april 2021

Foto van de maand april

April doet wat ie wil. Het is een koude maand geweest. De gemiddelde temperatuur lag drie graden lager dan gemiddeld. Dat is ook wel te zien aan de bladontwikkeling van de bomen bij de luchtopname de Waterster. De natuur ligt bijna drie weken achter op het voorgaande jaren.

Foto van de maand april

Pinksterbloem

Pinksterbloemen ooit een normale bloem in de weilanden. Teruggedrongen tot enkele slootkanten of randen. Deze foto is gemaakt in 2008 op een landgoed bij Zutphen. Al enkele jaren is dit perceel een vlakte met alleen Engels raaigras. Een grote degradatie voor natuurwaarden en natuur(lijke) kwaliteiten. Veel mensen hoor je in het voorjaar zeggen het wordt mooi groen….het is maar hoe en wat je ziet. Waar wordt door de mens, beherende instanties prioriteit aangegeven? Het verpachten, dus inkomsten of een keer per jaar hooien of een beheer gericht op verhoging van natuurlijke kwaliteiten. Het antwoord laat zich makkelijk geven.

Pinksterbloem

Silent spring

Een nieuw voorjaar, waar uitbundig vogelgezang rond huis hoorbaar is. Er zijn meer vogels in mijn tuin dan daarbuiten. Op de akkers en velden is het stil. Doodstil. Een anekdote uit Floron door Bremer is deze:” Wat een deceptie, dat Sallandse land. Zuid-Salland met haar bossen heeft nog ecologische uitstraling en waarde, maar een groot deel van Salland was op deze 14e mei al geheel (leeg) gemaaid, door medeburgers waarvan een staatssecretaris vindt dat ze uitstekend voor natuur en landschap kunnen zorgen, maar wel lastig dat deze goede beheerders niet veel verder komen dan het in stand houden van een overbemest groen graslandschap. Geen bloemen en geluid meer van weide of akkervogels, `silent spring`, complete doodse voorjaarrust. Hoe mooi was dit land nog begin vorige eeuw en wat is hier ontzettend veel kapotgemaakt; eerst door de ontginning in de jaren twintig en dertig met grootschalige kap van houtwallen en omploegen van de laatste heidevelden en de Middeleeuwse landschap- structuur. Vervolgens na de oorlog door de ruilverkavelingen; de genadeklap met de peilverlaging, vaak meer dan een halve meter “. NU met een grondwaterstandsdaling meer dan (anderhalve) meter….(citaat bron P. Bremer). En zien we dit niet in grote delen van Europa en Nederland in het bijzonder? Een beeld gemaakt in 2004 (17 jaar geleden !) . Een beeld wat je in de Achterhoek regelmatig zag. Ook dit perceel, hier vol met paardenbloem en pinksterbloem, is ten prooi gevallen aan verdroging, vermesting en bebouwing.

LOOK BEYOND THE HORIZON

april 21, 2021
Silent spring

Specht

De zwarte specht is de grootste specht in Europa. Deze foto is misschien niet zo bijzonder. De filmbeelden in slowmotion des te meer. Een zwarte specht die wel een half uur lang op een beuk zit te roffelen op ca 15 m afstand. De roffel klonk al van verre en eenmaal dichterbij hoorde je de echo door het bos gaan. Vervolgens gingen beide vogels op zoek naar een geschikte nestholte. In slowmotion vliegt het mannetje met de rode pet naar de holte waar het vrouwtje haar oog op heeft laten vallen. Bijzondere ontmoetingen. Naast een bosuil en een drietal reeën.

LOOK BEYOND THE HORIZON

Specht

Afscheid

Wat je achter laat, bij het inslaan van een nieuwe weg, draag je bij je. Dat is ook wanneer je bijna al je analoge diaseries de weg naar de container vinden. De mooie herinneringen naar voren halen en dan voortdrijven op de ervaringen en belevenissen uit die tijd. De multivision show met 6 projectoren. Tot zelfs mijn 8 projectoren panoramaserie is de container in gegaan. Een mooie herinnering aan een bijzondere tijd. Net als op deze (analoge) foto. Nostalgie van het harde boerenbestaan gemaakt rond 1990. De tijd stond stil. Veel handwerk op de boerderij voor een paar koeien, de houtvoorraad voor de winter, de stoppelknollen voor het vee, de open mestvaalt met stromest. En gewoon fotograferen, geen regeltjes, ongedwongen. Het is verleden tijd, het is geweest. De herinnering blijft.

LOOK BEYOND THE HORIZON

april 15, 2021
Afscheid

uil

De oehoe is op haar nestplaats. Hoeveel eieren er zijn is me niet bekend. Het is afwachten hoe de kroost opgroeit.

LOOK BEYOND THE HORIZON

april 12, 2021
uil

Dotter

De dotters bloeien volop. Getooid met smeltende sneeuw in een witte omgeving. April doet wat ie wil.

LOOK BEYOND THE HORIZON

Dotter