Pinksterbloem

Pinksterbloemen, ooit een normale bloem in de weilanden. Teruggedrongen tot enkele slootkanten of randen. Deze foto is gemaakt in 2008 op een landgoed bij Zutphen. Al enkele jaren is dit perceel een vlakte met alleen Engels raaigras. Een grote degradatie voor natuurwaarden en natuur(lijke) kwaliteiten. Veel mensen hoor je in het voorjaar zeggen het wordt mooi groen….het is maar hoe en wat je ziet. Waar wordt door de mens, beherende instanties prioriteit aangegeven? Het verpachten, dus inkomsten of een keer per jaar hooien of een beheer gericht op verhoging van natuurlijke kwaliteiten. Het antwoord laat zich makkelijk geven.