Afscheid

Wat je achter laat, bij het inslaan van een nieuwe weg, draag je bij je. Dat is ook wanneer je bijna al je analoge diaseries de weg naar de container vinden. De mooie herinneringen naar voren halen en dan voortdrijven op de ervaringen en belevenissen uit die tijd. De multivision show met 6 projectoren. Tot zelfs mijn 8 projectoren panoramaserie is de container in gegaan. Een mooie herinnering aan een bijzondere tijd. Net als op deze (analoge) foto. Nostalgie van het harde boerenbestaan gemaakt rond 1990. De tijd stond stil. Veel handwerk op de boerderij voor een paar koeien, de houtvoorraad voor de winter, de stoppelknollen voor het vee, de open mestvaalt met stromest. En gewoon fotograferen, geen regeltjes, ongedwongen. Het is verleden tijd, het is geweest. De herinnering blijft.

LOOK BEYOND THE HORIZON