Silent spring

Een nieuw voorjaar, waar uitbundig vogelgezang rond huis hoorbaar is. Er zijn meer vogels in mijn tuin dan daarbuiten. Op de akkers en velden is het stil. Doodstil. Een anekdote uit Floron door Bremer is deze:” Wat een deceptie, dat Sallandse land. Zuid-Salland met haar bossen heeft nog ecologische uitstraling en waarde, maar een groot deel van Salland was op deze 14e mei al geheel (leeg) gemaaid, door medeburgers waarvan een staatssecretaris vindt dat ze uitstekend voor natuur en landschap kunnen zorgen, maar wel lastig dat deze goede beheerders niet veel verder komen dan het in stand houden van een overbemest groen graslandschap. Geen bloemen en geluid meer van weide of akkervogels, `silent spring`, complete doodse voorjaarrust. Hoe mooi was dit land nog begin vorige eeuw en wat is hier ontzettend veel kapotgemaakt; eerst door de ontginning in de jaren twintig en dertig met grootschalige kap van houtwallen en omploegen van de laatste heidevelden en de Middeleeuwse landschap- structuur. Vervolgens na de oorlog door de ruilverkavelingen; de genadeklap met de peilverlaging, vaak meer dan een halve meter “. NU met een grondwaterstandsdaling meer dan (anderhalve) meter….(citaat bron P. Bremer). En zien we dit niet in grote delen van Europa en Nederland in het bijzonder? Een beeld gemaakt in 2004 (17 jaar geleden !) . Een beeld wat je in de Achterhoek regelmatig zag. Ook dit perceel, hier vol met paardenbloem en pinksterbloem, is ten prooi gevallen aan verdroging, vermesting en bebouwing.

LOOK BEYOND THE HORIZON