juni 2023

Vlinder

Het jaar 2023 dreigt voor insecten in het algemeen en vlinders specifiek een extra slecht jaar te worden. De tendens is op zichzelf al een dalende lijn: het aantal dagvlinders is de afgelopen dertig jaar bijna gehalveerd. Sinds 1890 is de vlinderstand zelfs met “tenminste 84 procent” afgenomen. bron vlinderstichting, nu.nl en eigen waarneming. Het is dramatisch. Hier een eikenpage, ook een (potentieel) slachtoffer van de bestrijding van de eikenprocessierups. Xentari is een bestrijdingsmiddel dat in eiken wordt gespoten. Als rupsen dit middel binnen krijgen gaan ze dood. Aldus een artikel van Omroep Brabant. Dat dit past binnen de Flora en Fauna Wet.

juni 28, 2023
Vlinder

Grassen

Vele grassen zijn zo mooi van vorm. Bekijk de details eens. De kleurenrijkdom. Zo’n eenvoud in optima forma. Sommige soorten zijn ons dagelijks brood. Uit een gewoonte wordt gras gemaaid en meestal geklepeld. Bewust maaien is een kunst en vergt tijd en kennis van zaken.

juni 28, 2023
Grassen

Foto van de maand juni

Soms waren er koudere nachten. De dauw was volop aanwezig. Deze jonge fazanten zochten warmte onder moeders vleugels. Wachten op de eerste zonnewarmte. Met de rug naar de zon.

juni 28, 2023
Foto van de maand juni

Zandkuil

Deze kuil is ontstaan door afgraving. Een deel van de Hoge Berg, op eiland Texel is gebruikt ten behoeve van de dijk en wegenaanleg. Het zand met een hoog leemgehalte is geschikt hiervoor. De steile hellingen zijn ook geschikt voor gravende insectensoorten. Het is Jac.P.Thijsse die deze kuil met een unieke insectenflora aantrof. De kuil is door Natuurmonumenten aangekocht en sinds 1925 het oudste insectenreservaat van Nederland. Bijna 100 jaar. “Het geheim” van dit gebiedje van circa een hectare is de afwisseling in De Zandkuil. Er zit leem en zand in de bodem, er is vocht en droogte en er is luwte op zuidelijk gerichte helling, waar de zon de bodem opwarmt. En een juist beheer. Daardoor zijn er heel veel verschillende insectensoorten die zich hier thuis voelen.” Het is niet vrij toegankelijk.

Zandkuil

Wouter

Wouter koolmees heeft een nest jonge vogels grootgebracht. Misschien wel een tweede. Een jonge mees ging op ontdekkingstocht buiten de kast. Wellicht werd het haar te warm binnen. Of werd de aanwezigheid van haar niet goed ontvangen door broers en zusters getuige de kale plekken aan vleugel en kopje. Nauwelijks 24 uur later lijkt het nest uitgevlogen….het is stil.

juni 18, 2023
Wouter

Barghse Huus

In het weekend 23 en 24 september 2023 viert het theater het Barghse Huus haar 25 jarig bestaan. Een compleet divers programma staat in voorbereiding, waarvoor we zijn gevraagd. Als referent zullen Akwadraat ook acte de préséance geven. Het exacte programma is nog in voorbereiding. In ieder geval staat er nog een film, op het programma. Verder is een NIEUWE trailer over het Bergherbos, Verborgen Montferland. En is er een presentatie VERAF-DICHTBIJ in het programma opgenomen. Bent u geïnteresseerd in natuur en landschap, op en rond de stuwwal Montferland. Kom! U bent welkom. Informatie: https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/25jaar.

juni 16, 2023
Barghse Huus

Paard

Met paardenkracht gaat men de adelaarsvaren op de heide te lijf. Een nieuwe methode? De zware rol met kanten walst de varens plat. De steel breekt en daarmee sterft de plant af en verdroogt in deze hitte. De varens worden teruggedrongen. Een actie van lange adem. En arbeidsintensief.

juni 13, 2023
Paard