Veen

Het veen snakt naar regen. De aanhoudende noorden tot oostenlijke wind van afgelopen maanden zorgt voor een enorme verdamping. Het waterniveau daalt en de aanwezige jonge berken drinken volop. Het veen kleurt groen van de berk. Het versterkt de verdroging en vrijkomen van voedingsstoffen. Een lastige taak.