Zandkuil

Deze kuil is ontstaan door afgraving. Een deel van de Hoge Berg, op eiland Texel is gebruikt ten behoeve van de dijk en wegenaanleg. Het zand met een hoog leemgehalte is geschikt hiervoor. De steile hellingen zijn ook geschikt voor gravende insectensoorten. Het is Jac.P.Thijsse die deze kuil met een unieke insectenflora aantrof. De kuil is door Natuurmonumenten aangekocht en sinds 1925 het oudste insectenreservaat van Nederland. Bijna 100 jaar. “Het geheim” van dit gebiedje van circa een hectare is de afwisseling in De Zandkuil. Er zit leem en zand in de bodem, er is vocht en droogte en er is luwte op zuidelijk gerichte helling, waar de zon de bodem opwarmt. En een juist beheer. Daardoor zijn er heel veel verschillende insectensoorten die zich hier “thuis voelen”. Het is niet vrij toegankelijk.