Tag: graan bos

Bos

Een landbouwperceel omringd door bos. Ooit was het bos. Het bos, misschien woeste grond met heide, is later omgevormd tot akker. Nu groeit er graan.

mei 23, 2023
Comments Off on Bos
Bos