Bos

Comments Off on Bos
Bos

Een landbouwperceel omringd door bos. Ooit was het bos. Het bos, misschien woeste grond met heide, is later omgevormd tot akker. Nu groeit er graan.