Tag: boomgaard

Foto van de maand april

De Bemelerberg is een geologisch monument en een natuurgebied. Het bestaat uit enkele groeves, kalksteenrotsen en schrale kalkgraslanden met aangrenzend boomgaarden en heggen, grasland, bosjes, houtwallen en holle wegen. Een paradijsje voor flora en fauna. Het gebied is in bezit van Het Limburgs Landschap. De eerste aankopen zijn in 1942 gedaan. Het wordt gegraasd door een kudde speciale soort schaap; het Mergellandschaap. Het is een bijzonder gebied.

Foto van de maand april

Spelen

In de wedstrijd ‘Brood en Spelen’ is een prijswinnende concept voor innovatieve plattelandsontwikkeling naar Stokkum gegaan. Brood en Spelen is een wedstrijd voor plattelandsvernieuwing op de zandgronden in Brabant, Gelderland en Overijssel. Het initiatief krijgt ondersteuning vanuit die provincies. Mijn beeldmateriaal van de boomgaard en de omgeving zijn bij de wedstrijd gebruikt als illustratiemateriaal. En de slogan Buitengoed Wittenhorst, het best bewaarde geheim van Stokkum, doet door een prijswinnend concept, haar naam nog meer eer aan.

Spelen