Foto van de maand april 22

De Bemelerberg is een geologisch monument en een natuurgebied. Het bestaat uit enkele groeves, kalksteenrotsen en schrale kalkgraslanden met aangrenzend boomgaarden en heggen, grasland, bosjes, houtwallen en holle wegen. Een paradijsje voor flora en fauna. Het gebied is in bezit van Het Limburgs Landschap. De eerste aankopen zijn in 1942 gedaan. Het wordt gegraasd door een kudde speciale soort schaap; het Mergellandschaap. Het is een bijzonder gebied.