maart 2021

Kleur geel

Geel staat symbool voor optimisme en energie. De kleur geel maakt je actief. Termen als logica, leren, studie, intellect, wijsheid, en groeien horen bij deze kleurGeel stimuleert mentale activiteit. Alleen de kleur van geel gras betekent voor de natuur, onheil. Het brengt weinig goeds. Het zorgt voor een dood bodemleven, het grondwater en oppervlaktewater raakt vervuilt met al deze gifstoffen. Gifstoffen die uitspoelen en in het grondwater terecht (kunnen) komen en misschien weer kunnen worden opgepompt door drinkwaterbedrijf zoals Vitens in Montferland. Gifstoffen welke mogelijk via uitspoeling en/of kwel in oppervlaktewater kunnen komen, waar waterdieren en vissen in leven. Deze opname is gemaakt in het intrekgebied (buiten het waterwingebied) van het drinkwaterproductiebedrijf Van Heek omringd door bossen met de bestemming Natuurgebied. De bestaande gebruiksrechten doen nog steeds gelden. De gevolgen zijn niet of onvoldoende onderkent. Het is jammer dat de gebruikers niet verder komen dan het in stand houden van een landschap vol dode vogels en (bodem)dieren.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 24, 2021
Kleur geel

Gast

Vandaag kwam er een nieuwe gast langs het keukenraam lopen. Nieuwsgierig keek ie naar binnen. Ging daarna op zoek naar walnoten onder de voertafel. Dit is een van de gasten. Vandaag zag ik in de tuin: pimpelmees, koolmees, vink, appelvink, kauw, groenling, heggemus, huismus, tortelduif, houtduif, holenduif, merel, zanglijster en ekster.

maart 23, 2021
Gast

Ontmoeting

Soms tref je het, soms ook niet. Vanochtend lopend door het bos, hoor ik een havik kekkerend, alarmerend. Opmerkelijk. Even later zie ik deze havik naar een lariks gaan. Er springt een boommarter op en deze klimt vervolgens deels over de zijtakken en via andere bomen rustig naar beneden. Het laatste beeld wat ik zag, was een boommarter lopend over een stam van een omgewaaide berk. Een ruime bossige staart, en een dikke lichtbruine wintervacht. Een mooie ontmoeting. Deze opname uit het verleden herinnert me aan de situatie van vanochtend.

Ontmoeting

Storm

Vandaag een stevige bries met rukwinden met stormkracht tot storm (windkracht 9) aan de kust. Toch kwamen in onze regio stevige rukwinden voor. De boomtoppen komen onscherp in beeld door de lage sluitertijd, waarbij de zwiepende bomen onscherp worden en de andere boom komt even in een luwte. Roerige tijden.

maart 11, 2021
Storm

Foto van de maand augustus

Een maand vol warmte met 18 dagen lang een hittegolf. Inmiddels is de laatste week alle warmte plots weggewaaid. Bloeiende heide met een gehakkelde aurelia.

maart 3, 2021
Foto van de maand augustus

Lariks

Het naaldbomenbestand heeft flink te lijden onder de schorskevers, zoals de letterzetter. Dit in combinatie met drie droge en warme zomers zorgt voor veel zaaghout. Plaatselijk ook veel dood hout. En dood hout doet leven. Spechten profiteren hiervan. Gelukkig komt er ook een spontane bosontwikkeling op gang. Zodat er weer volop naaldhout opgroeit. De zwarte specht is ook een liefhebber van naaldhout. In de duinstreek heeft men grote hoeveelheden naaldhout ( voornamelijk dennen) gekapt en de zwarte specht is daar dan ook bijna verdwenen. De naaldbossen vragen het hele jaar water. Water dat nodig is voor de mens en de natte natuur in de duinen. Naaldbomen zijn destijds aangelegd als windbreker. En vooral om er voor te zorgen dat de duinen niet gaan stuiven. Op andere plaatsen wil men nu juist verstuiving. En de zwarte specht heeft het nakijken. Het kan verkeren. Het is polderen.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 2, 2021
Lariks

Klapekster

De klapekster is inmiddels vertrokken naar haar broedgebied. In afwachting van komende winter, kijken we uit naar de zomergasten.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 2, 2021
Klapekster