Kleur geel

Geel staat symbool voor optimisme en energie. De kleur geel maakt je actief. Termen als logica, leren, studie, intellect, wijsheid, en groeien horen bij deze kleurGeel stimuleert mentale activiteit. Alleen de kleur van geel gras betekent voor de natuur, onheil. Het brengt weinig goeds. Het zorgt voor een dood bodemleven, het grondwater en oppervlaktewater raakt vervuilt met al deze gifstoffen. Gifstoffen die uitspoelen en in het grondwater terecht (kunnen) komen en misschien weer kunnen worden opgepompt door drinkwaterbedrijf zoals Vitens in Montferland. Gifstoffen welke mogelijk via uitspoeling en/of kwel in oppervlaktewater kunnen komen, waar waterdieren en vissen in leven. Deze opname is gemaakt in het intrekgebied (buiten het waterwingebied) van het drinkwaterproductiebedrijf Van Heek omringd door bossen met de bestemming Natuurgebied. De bestaande gebruiksrechten doen nog steeds gelden. De gevolgen zijn niet of onvoldoende onderkent. Het is jammer dat de gebruikers niet verder komen dan het in stand houden van een landschap vol dode vogels en (bodem)dieren.

LOOK BEYOND THE HORIZON