Weer

Weer Weer 5dmk II, 28-75mm- op 28mm, 1/80, f 13,iso 100, plus 2/3, statief

Weer of geen weer.Dit is een van de circa 350 opnames die ik gebruik voor een nieuwe time lapse. Het fenomeen time lapse ben ik meer gaan waarderen. Het is niet filmen maar anders.   Vooral de weersomstandigheden zoals gisteren met een buiig karakter zijn daar mijninziens een goed moment voor. Er gebeurt veel aan het firmament. Het ene moment nog een stralende zon met wolken met een bloemkoolstuktuur. Een half uur later is de lucht bijna geheel grijs en valt het met bakken uit de lucht. Dat geeft dynamiek.

Post a comment