Vogeltrek

De boerenzwaluwen zijn hier aan het verzamelen voor de grote trek naar het zuiden. De noordenwind is gunstig voor ze.