Stenen

Van zandkorrel tot steen, tot zwerfkei. Diverse stenen zijn te vinden op de stuwwal Montferland. Ze zijn oud en komen van ver.