Morielje

Voorjaarsmorielje is een paddenstoel die verschijnt in het voorjaar. Eerder kende ik een vindplaats. Een berm vol. Hoe het daar mee staat weet ik niet. Ook niet met de berm. Bermen zijn vaak een soort afvoerputje voor wegbeheerders en loonwerkers. Je rijdt er doorheen, gaat er een kabel doorheen leggen of stort er puin of grond neer. Dat is meestal niet bevorderlijk voor kwetsbare soorten. Echt mooie bermen zijn een zeldzaamheid. Zo’n morielje paddenstoel is dan ook een kroon op een mooie voorjaarsberm.