Linde

Linde 1DmkIV, 500mm, f5.6, iso 160, 1/60 sec.

De lindebomen bloeien nu volop. Deze boomsoort brengt veel bloesem voort.Het is een rijke bron voor insecten, vooral voor bijen. Over een tijdje kunnen we dan ook lindehoning eten. Een gemiddelde lindeboom heeft bijna even veel bloemen als een hectare bloemrijk grasland.  Vanuit het oogpunt bloesem bekeken kun je dan ook beter een hectare lindebomen hebben. Er is voor insecten en specifiek (wilde) bijen dan ook veel meer te halen.  In het bos staat een enkele lindeboom in volle wasdom. Regelmatig zie je in het Bergherbos  jonge aangeplante kleinbladige lindes staan. Zij zullen in de toekomst toch voor een nieuwe en extra voedingsbron voor wilde bijen gaan zorgen. Een soort die (deels) afhankelijk is van deze wespen en (wilde) bijen is de wespendief. Een linde kent meer goede eigenschappen. Ze heeft een goed verteerbaar blad, zonder dat het de bodem verzuurd. Van nature hoort de linde in de inheemse bossen. Door kap en het gebruik als veevoer (blad) is deze bijna uit de Nederlandse bossen verdwenen. Hier is een goede verandering in gekomen.

Post a comment