Lamsoor

Deze zoutminnende plant komt vooral voor in kwelders. Op plaatsen welke bij regelmaat overstroomt met zout water , zoals in de Slufter op eiland Texel. Een overbelichte en bewogen foto alsof de plant bewogen wordt door het getijde.