Korensla

Het  plantje zal door oude agrariers op de schrale zandgronden misschien wel bekend zijn. Het groeit in roggeakkers ingezaaid als wintergraan. Het is een onopvallend plantje. Vroeger algemeen in de roggeakkers, nu zeldzaam.