Koolmees

Comments Off on Koolmees
Koolmees

Een voorjaarsfeestje in de nestkast. Volop jong leven. Er wordt druk aan en afgevlogen door de ouders. Genieten en dat in deze minder vrije Corona tijd. Een lust voor het oog. Aan de hemel verschijnt op 10 mei 2021, een helikopter, en strooit biologisch (bestrijdings)middel tegen de processierups. Vaak maakt men gebruik van Bacillus thuringiensis, een middel dat vele soorten schaadt. Zwembaden en vijvers afdekken, ramen en deuren dichthouden is het devies ! Volgens de berichtgeving van de opdrachtgever Stadt Emmerich is ook in 2020 de processierups op deze manier bestreden. Op 13 mei 2020 hadden we dode koolmezen in de kast. Op 18 mei 2021 volgt een herhaling.

Tegenwoordig lijkt het wel of we overal overlast van hebben. Zijn het niet de roeken in de gemeente Zevenaar, zijn het wel de spreeuwen die op je schuur dak zitten te poepen. Toch vergeet men dat deze vogels ook emelten uit het grasland van de boer eet. En zo vergaat het ook met de bestrijding van processierups. Het wordt ingezet omdat we overlast hebben. Is de overlast het voorjaar 2021 groot? Het is een vochtig en koud voorjaar. De rupsen zijn minder actief, de haartjes vallen op de grond en plakken met dit weer vast of verspreiding zich amper. En vooral we zijn als mens veel minder buiten, het is Corona, nat en koud, dan heb je minder (over)last. Zijn we de natuur wel dankbaar, en tonen we dat haar ook?

Massaal zijn er mezenkasten opgehangen om als natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen de rupsen te laten fungeren. En gaan daarna met een bestrijdingsmiddel onder de laanbomen en bomen te lijf. Of zelfs met behulp van een helikopter met een goedje over de (eiken) bossen van de Eltenberg. Het grote natuur en landschapspark Bergherbos en Eltenberg lijkt ‘vogelvrij’. Na deze helikopteractie is de voorraadkast voor de mezen leeg en een nestkast vol dode jonge vogels. Dan hebben we meteen ook geen last meer van de mezen. Is deze mezenfamilie een voorbeeld hoe we omgaan met natuur, met het bos?

Wordt het bos stil? Geen knagende rupsen, geen vogels, geen gezang meer. Het wordt stil. Heel stil. We hebben overlast van de stilte. We drukken de oordopjes in de oren en tippen op de smartphone : vogelengezang.

LOOK BEYOND THE HORIZON