Graffity

Op enkele voedersilo’s zijn enorm grote schilderingen aangebracht, met de patrijs en akkerkruiden rond zich. Een monotone silowand wordt opgefleurd met dit beeld. Laat het voor iedereen en de agrarische sector, in het bijzonder, een bron van inspiratie zijn om goede leefomstandigheden te scheppen voor mens en dier.