Fluiter

De fluiter is een onopvallende bosvogel. Als je haar roep kent onmiskenbaar. Komt voor in oudere soortenrijke bossen. Zoekt vaak haar zangpost in dode takjes. In de laatste vogelstudies schijnt deze in aantallen achteruit zijn gegaan.