Tag: klapekster

Klapekster

De klapekster is inmiddels vertrokken naar haar broedgebied. In afwachting van komende winter, kijken we uit naar de zomergasten.

LOOK BEYOND THE HORIZON

maart 2, 2021
Klapekster

Wintergast

Deze klapekster is een echte wintergast. Dit jaar kwam ie ook weer een bezoek brengen. Ze leven onder andere van mestkevers en muizen. Ik had het geluk deze klauwierachtigen voor de lens te krijgen. De lente barst volop los, hoe lang ie nog hier blijft is de vraag. Deze soort broedt o.a. in Scandinavë.

februari 25, 2021
Wintergast

Foto van de maand februari

Klapekster in vlucht. Klapeksters broeden o.a. in Scandinavië. In de winterperiode trekken ze zuidelijker. Dan vindt je ze op heidevelden en ruige, kleinschalige graslanden met verspreid liggend struweel. Hier gaan ze op zoek naar kleine zoogdieren en insecten.

 

 

januari 31, 2012
Foto van de maand februari

Klapekster

Een paar vogelaars vertelden me over een klapekster. Dat is leuk, dacht ik. Dus daar op af. Na een tijdje tegen een grijzige wand van mist aangekeken te hebben en voortdurend struiken afgetuurd te hebben, gaf ik het bijna op. Bij het teruglopen naar mijn fiets merkte ik de klapekster op. Het blijft ver weg, maar ik hoop dat ie dichterbij komt. Lees verder

februari 18, 2011
Klapekster