Foto van de maand september

Foto van de maand september MKIV, 500mm en 1.4 ext. f6,3 iso 200, 1/40 sec

Het is begin september. Het zijn de laatste dagen van dit jaar dat de wespendief nog aanwezig is. Een groot deel is al weggetrokken naar Afrika om te overwinteren. Deze jonge onwetende vogel staat een grote onbekende reis vol gevaren te wachten. Een reis ‘Ins Blaue hinein…’ Een lange reis over gebieden waar graag gejaagd wordt, naar alles wat beweegt. Naar overwinteringsgebieden in Afrika die onder druk liggen van ontbossing en andere biotoopveranderingen. Met recht zeg ik tot ziens.

Post a comment