Foto van de maand mei 2024

Grasmus. De grasmus is een soort van kleinschalig landschap, van bosjes, struweel. Hier heerlijk zingend in een bloeiende vlier. Vele mensen lopen aan deze onopvallende ‘paradijsvogel’ achteloos voorbij.