Foto van de maand januari 2022

Bruine winterjuffer. Een onopvallende juffer die de winter overwintert. Er zijn twee soorten winterjuffers, de noorse en de bruine winterjuffer. Beiden overwinteren op deze wijze. De bruine winterjuffer komt meer voor op droge heideachtige terreinen en de noorse winterjuffer is een soort van de laagveengebieden.