De vogeltrek is in volle gang. Sommige soorten zijn al uit hun zomergebied vertrokken, sommige trekken nu. De meeste gierzwaluwen zijn al een maand weg. De boerenzwaluwen bijvoorbeeld trekken op dit moment weg. Net als deze zes wespendieven die ik vanochtend uit het bos zag opstijgen. Even later doken ze opnieuw het bos in om de zware windstoten en regenbui af te wachten.

Post a comment