Zwarte specht

Zwarte specht zwarte specht MkIII, 500 mm met 1.4 ext, f6.3, 1/125 sec, 250 iso

De grootste spechtensoort in Nederland is de zwarte specht. De soort prefereert grote beuken.  Maar ook oude, vaak dode of afstervende naaldhoutbomen worden gebruikt. Deze zwarte specht had voor de laatste broedboom gekozen. De specht had drie jongen. Met tussenposen kwamen de ouders de jonge spechten voeren. Dat een goede camouflage belangrijk is, blijkt wel uit het volgende.

Medefotograaf en ik hadden ons goed gecamoufleerd verstopt tussen varens en onder een eikje met laaghangende takken. Opeen gegeven moment kwamen een fotograaf en een vogelspotter. Zij gingen niet gecamoufleerd in de buurt van de boom zitten. De resultaten waren er naar. Anderhalf uur geen oudervogel te bekennen. Gelukkig vertrokken zij, zonder dat zij ons gezien hadden. Nog maar nauwelijks hadden zij ons en de spechtenboom de rug toegekeerd of de oudervogels hervatten het voeren. Voor ons het bewijs dat een gedegen camouflage en een rustige houding van groot belang zijn bij dergelijke fotografie.

Post a comment