Zandbij (24 april 2008)

Vanochtend op tijd het veld in. Een krachtige koude oostenwind kenmerkte de ochtend. Het duurde dan ook even voordat de temperatuur wat omhoog ging. Toen dat wat op gang kwam, werden de zandbijen ook actiever. En dat werden ook de hondenliefhebbers, joggers en nordic walkers. Negen uur lijkt daarvoor het startsein. Terwijl deze mensen aan mij voorbij liepen, lag ik plat op de grond de activiteiten van deze bodembewoners te fotograferen. De joggers werden opgeschrikt door een lichtflits van mijn flitser.

Zandbijen zijn actieve insecten. Als je hier rondkijkt zie je allemaal hoopjes zand. Je denkt: wat zijn dat voor kraters? Zandbijen werken het zand omhoog en leggen daar hun broed in. Zo zag ik vanochtend ook nog een groene specht opvliegen, op zoek naar insecten. Zo zie je dat iedere insect of plant haar eigen groei- en specifieke leefomstandigheden heeft, opzoekt en gebruikt. De reclame voor natuurcompenserende maatregelen, bij het kappen van (regen)woud voor het verbouwen van soja, is meer dan een boompje terugplanten. Natuur is een systeem. Een complex systeem. Het grijpt op allerlei manieren in en aan elkaar vast. Een bos wegkappen is niet zo maar te compenseren. Zo geldt dat ook voor die zandbijen. Zij graven hun gang op bepaalde plaatsen in het zand. Het zand mag niet te hard zijn en moet op een zuidhelling uit de wind liggen. De ochtendwarmte is belangrijk. De aanwezigheid van bloeiende wilgen en krentenboompjes geeft hun voedsel. Op hun beurt zorgen deze bijen weer voor de bevruchting van deze bloesem. Hierdoor kunnen vruchten groeien die weer als voedsel dienen voor bes-etende vogels, zoals merel en andere lijsterachtigen.

Dit simpele voorbeeld geeft al aan hoe complex het allemaal  is en hoe gevoelig de natuur kan zijn voor veranderingen en niet zomaar compleet te herstellen is. Al lijkt dat ogenschijnlijk wel zo en wordt het als dusdanig verkocht. Vele bomen maken nog geen bos!

 brem zandbij 
 5d, 180 mm macro, f9, 1/60 sec, 400 iso en tussenringen  5d, 180 mm macro, f 4.5, 1/200 sec, 160 iso, flitser (-1 1/3) en tussenringen

Post a comment