Zand (31 juli 2009)

Natuur of natuurlijk. Misschien wel of natuurlijk niet? Wat is natuur? Welk referentiekader of uitgangspunt neem je? Een discussie die al jarenlang gevoerd wordt. Ik ben afgelopen week op het Rozendaalse Zand geweest. Dit terrein (dertig hectare) bestond enkele jaren geleden voornamelijk uit bos, voornamelijk grove den. De gemeente Rheden en Natuurmonumenten hebben in 2007 dit terrein omgevormd tot zandverstuiving. Tegen de kap van dit bos is destijds veel weerstand geweest. Omvorming van bos naar stuifzand heeft eerder plaatsgevonden op het Hulshorsterzand en de Pollen op het Nationaal park Hoge Veluwe.Zandverstuivingen ontstonden vroeger als gevolg van overbegrazing. De vele schaapskuddes zorgden ervoor dat de vegetatie erg kort bleef. Ook konijnen dragen daar toe bij.

Zandverstuivingen hebben een apart microklimaat dat doet denken aan woestijnen, met zomerse waarden van ruim veertig graden terwijl ’s nachts de temperatuur kan dalen tot net boven nul. Ik kon een paar konijnen fotograferen op de grens van kaal zand en een grasvlakte.  Naast mooie zandpatronen tref je bijzondere soorten als duinpieper aan. Ook zag ik de geelgors, de tapuit, de roodborsttapuit, de graspieper.

5d, 28-105 mm,f 13, iso125, 1/80s (landschap), 40d, 500 mm, 1,4 ext.,  f5.6,  iso 320, 1/100s (konijn){gallery}Zand{/gallery}

Post a comment