Wildemanskruid

Wildemanskruid Wildemanskruid 5dmkII, 180mm, f 7.1, iso 160, 1/60 sec.

Wildemanskruid is in de Alpen een redelijk algemene plantensoort. Je ziet ze vaak groeien in het voorjaar op de almen, als de sneeuw nog maar net gesmolten is. De hoger gelegen almen worden alleen  in de zomer beweid. Of natuurlijk begraasd door de gemzen en steenbokken. Het zijn schrale kalkrijke gronden die bloot staan aan extreme groeiomstandigheden. Fotografisch kent dit plantje twee fotogenieke momenten. Het moment dat hij bloeit en het andere moment als de zaadpluizen zijn gevormd. Deze zaadpluimen wapperen in de wind en vormen een wir war van ‘wilde haren’. Tot 1968 kwam deze soort in Nederland voor. Er was vroeger ook een groeiplaats in de Achterhoek. Op de schrale, kalkrijkere rivierduintjes van de Oude IJssel bij Gaanderen groeide deze bijzondere ranonkelachtige. Inmiddels is deze groeiplaats door menselijke en bouwactiviteiten teloor gegaan.

Post a comment