Sprung

Sprung 5dmkII, 28-105 mm, f 7.1, iso 800, 1/60 sec.

Afgelopen week is een groep vrijwilligers van Natuurmonumenten actief geweest aan De Sprung. Hier worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de bodem van de waterloop wordt opgehoogd. Hierdoor vertraagt de waterafvoer en uitspoeling. Bovendien wordt het water langer vastgehouden en wordt verdroging tegen gegaan. Ook betekent deze stroomsnelheidsverlaging een biotoopverbetering voor de macrofauna, zoals de vlokreeft en de kokerjuffer.

Omdat dit een kwetsbaar gebied is, worden deze herstelwerkzaamheden handmatig uitgevoerd: met kruiwagen en schop! De diep uitgesleten bodem wordt opgehoogd met een mengsel van speciaal geselecteerd zand en grindstenen.

PS: De Sprung is de bijnaam voor de spreng bij Stokkum.

Post a comment