Spindotter (15 april 2008)

Deze zeldzame Caltha is een dotterbloem van het zoetwatertijdengebied zoals die in de Biesbosch en langs de Oude Maas voorkomt. De knopen van de bloeistengels zijn massief en verdikt. Het blad is vaak grijzig doordat er een sliblaagje wordt afgezet. En soms vind je nog slakjes op het blad. Voor het fotograferen moet je wel even de getijdewerking in de gaten houden. Vooral de waterspiegeling op de achtergrond geeft een wat speelse foto.

 spindotter-vert  spindotter2
 5d macro 180 mm f4.5  iso 160 1/500 sec  5d macro 180 mm f3.5 iso 160 1/800 sec

Post a comment