Rupsendoder (24 december 2008)

Vandaag op pad geweest en een toch wel bijzondere paddestoel gefotografeerd. De rupsendoder is volgens de literatuur een algemene soort van de droge zandbodem en lemig zand, te vinden op onbemeste graslanden, loof- of gemengde bossen. De sporen van deze paddestoel ontwikkelen zich op de larven (poppen) van (dag-)vlinders in de bodem. Uiteindelijk komen de vruchtlichaampjes tot ontwikkeling die op hun beurt weer sporen gaan vormen. Dat is toch wel heel bijzonder vind ik. Maar als je je realiseert dat de dagvlinderstand de afgelopen jaren achteruit is gegaan, dan mag je voorzichtig concluderen dat deze paddestoel met de specifieke ontwikkelings- en leefwijze hier ook van heeft te lijden. Hier zie je maar weer dat er diverse relaties in de natuur zijn waar je niet zo snel bij stilstaat. En dit inclusief de invloeden van de mens. Met dit gedachtengoed sluit ik de laatste weblog van dit jaar af. Tot in 2009!!{gallery}Rupsendoder{/gallery}PS: dank aan HG voor de foto. Canon 400 d, 180 mm macro, f 11, iso 100, 1 1/3 sec

Post a comment