Raven

Raven MKIV 500mm, f 4.5, iso 800, 1/1600 sec.

Ondanks het minder goede weer. Toch deze jonge raven gefotografeerd. De vogels zijn weliswaar klein in beeld gezet, maar met een crop van circa 40 procent kom je een heel eind. De raaf is duidelijk groter dan de zwarte kraai en de roek.  De kop-staartlengte bedraagt 65 cm, de spanwijdte is 1,20 meter en een gewicht van rond een kilogram. De snavel is ook  zwaarder en licht gekromd. In de vlucht zijn ze te herkennen aan hun naar verhouding wat grotere kopprofiel en de breder uitwaaierende, ruitvormige staart. Ook vliegen ze hoger en met tragere vleugelslag, en zweven geregeld even. Bovendien hebben ze een heel andere roep. Het geluid is lager dan bij kraaien. Het is onmiskenbaar, als je dit geluid op een heel stille ochtend bij het krieken van de dag door het bos hoort galmen. Ik krijg er altijd de rillingen van. Dat is een bijzondere natuurbelevenis..in Nederland!! Het zijn vroege broeders. De balts zag ik toen Montferland nog onder een sneeuwdek van bijna tien centimeter lag. Een week later zag ik slechts een raaf rondvliegen.

Raven zijn intelligente dieren. Zij hebben een goed geheugen en kunnen jaren later nog goede voedselgebieden herinneren. Raven ruimen heel veel kadavers op en vervullen dan ook een belangrijk element in de natuurlijke cyclus. Ze zijn nuttig.

 

Post a comment