Paddentrek (20 maart 2010)

Gisteren is de paddentrek goed op gang gekomen. Met name vannacht. De mooie ‘zwoele’ nachttemperaturen en de regen zorgden voor ideale omstandigheden voor deze diertjes. Massaal trekken ze vanuit hun winterverblijfplaats naar het water. Onderweg ontmoeten ze vaak al hun partners, zodat ze gezamenlijk op weg gaan naar hun paaiplaats. Voor het zo ver is passeren ze vaak menig gevaarlijk obstakel, zoals wegen met verkeer. Gelukkig zijn er op sommige plaatsen voorzieningen getroffen, zoals hoge randen met een onderdoorgang onder de weg door. Door deze paddentunnels kunnen padden en andere faunasoorten veilig de andere kant van de weg bereiken. En inderdaad zag ik langs de steile randen de diertjes kruipen in de richting van de faunapassages. Daar waar de begeleidende rand ophield lagen dan ook de verkeersslachtoffers. Opvallend is dat de amfibieën deze toch redelijk strenge en lange winter goed zijn doorgekomen. Ik heb alleen maar goed doorvoedde dikke padden en bruine kikkers gevonden. Deze winter met veel sneeuw heeft er voor gezorgd dat de diertjes in een volledige winterrust zijn gegaan en gebleven. Dit in tegenstelling bij kwakkelwinters, waar de diertjes bij tijd en wijle aktief worden en energie verbruiken. In kwakkelwinters waar de temperatuur regelmatig fluctueert vind je vaak padden die uitgemergeld de winterperiode uit komen. Dit jaar lijkt dat helemaal niet het geval. Dat belooft wat. Links: 5d, 180mm, f3,5, iso 250, 1/60s met flits; rechts: Mark III, 20 mm, f8, 1/125 sec, 200 iso, met flits{gallery}Paddentrek{/gallery}

Post a comment