Een oeverzwaluw nestelt in steilranden. Een afgraving kan al voldoende zijn om daar een holte te graven.

Post a comment