Oeps (7 mei 2010)

Vandaag niet veel wild gezien. Heeft u veel gezien meneer? Nee, maar wat wil je door met een loslopende hond dwars door het bos (niet over de paden) te lopen.  Moet mijn hond dan aan de lijn? Tja, het is moeilijk voor een hond om de gedragsregels bij binnenkomst van een natuurterrein of openbare gelegenheid te lezen. Voor hun baasjes is het nog moeilijker. Een regelmatig terugkerend fenomeen. Net zoals het klepelen van de bermen. Ik zag de eerste bermen langs gemeentelijke wegen alweer geklepeld. Allerlei bloemen ten behoeve van insecten komen niet tot ontwikkeling. Ook insecten in pop gaan verloren. Het maaisel blijft liggen en de bodem is her en der verstoord. Allemaal voedingsbodem voor de dominante soorten zoals brandnetel. Alsof we daar nog niet genoeg van hebben. Een ander maaibeheer met maaien en afvoeren biedt op lange termijn meer soelaas. Alleen zal je niet meteen overal resultaat zien. Het afvoeren van maaisel na maaien (let op: maaien is niet klepelen) brengt verarming van voedingsstoffen in de bodem. Na een aantal jaren, met name op schralere zandgronden, zal je minder maaisel krijgen. Maaien en afvoeren zal uiteindelijk  minder maaisel opleveren. Een voedselarmer milieu zorgt voor een schralere, maar een soortenrijkere vegetatie (dus minder massa). Klepelen geeft snel resultaat. Klepelen geeft voor de natuur niet het mooiste en meest gevarieerde resultaat. Meer soortenrijkdom aan planten geeft ook meer insecten, waar op haar beurt weer andere dieren, zoals vogels en insecteneters van kunnen profiteren. De eenvormigheid is troef.

Dat je zelfs op het pad moet uitkijken bleek vanmiddag, toen ik bijna mijn voet zette op een zonnende hazelworm. Ik had haar op het allerlaatste moment gezien. Uiteindelijk heb ik hier nog een aantal opnames van proberen te maken. Het exemplaar moest nog vervellen en had ook de vliezen over de ogen. Daardoor treedt er enige onscherpte op. 40d, 180 mm, f7.1, iso 160, 1/60 sec{gallery}Oeps{/gallery}

Post a comment