Objectief (7 mei 2009)

Schrijven is niet gemakkelijk. De feiten omzetten in de juiste bewoordingen, in de juiste context en dan ook nog objectief. Soms hoor je kreten zo iets van: een nieuwe redacteur krijgt nieuwe kernwaarden. Mooie woorden…Binnen iedere organisatie ligt de hoofdverantwoordelijkheid bij de eindredacteur dan wel het bestuur of een voorzitter. Of er nu een oude redacteur zit of een nieuwe. De eindverantwoording ligt bij de eindredactie, wie dat ook moge zijn. Dus nieuwe of oude kernwaarden, met of zonder oude of nieuwe redacteur. Uit journalistiek oogpunt gezien zal welk stuk tekst dan ook objectief moeten zijn.

Objectief schrijven is moeilijk, zelfs voor mij. Zelfs dit weblog bevat subjectiviteit, maar ik probeer de objectiviteit te handhaven. Daarom wordt het ook door een externe eindredactie gelezen, voorafgaand aan publicatie. Het schrijven van een weblog of fotograferen verschilt dan ook weinig van elkaar. Beiden moeten objectief zijn. De objectieve kernwaarde voor mij als fotograaf is dan ook: maak het beeld in het veld en niet achteraf met een beeldbewerkingsprogramma. Dus: kies het juiste objectief, de juiste uitsnede en compositie om bepaalde beelden op correcte wijze vast te leggen. Natuurlijk mogen de aanwezige stofjes op de sensor worden verwijderd. Een minimale correctie aan contrast, verzadiging en scherpte maken wat mij betreft het eindbeeld.

That’s it! Simpel, he?{gallery}Objectief{/gallery}5d, 65mm MPE, f14, iso 160, 1,6 sec

Post a comment