Natuurkennis (28 maart 2007)

Afgelopen weken heb ik een aantal presentaties gegeven. Hierbij heb ik met speaker-support mijn verhaal gedaan. Naar aanleiding van eerdere presentaties heb ik het verhaal aangepast. Voor mij waren er een aantal belangrijke constateringen:

  • De biologische kennis van de toeschouwer schat ik veelal te hoog in;
  • Een deel van de bevolking heeft nauwelijks in de gaten hoe het buitengebied verandert, of aan verandering onderhevig is.

Om jullie een voorbeeld te geven. Kennen jullie een soort als vetblad? Een soort die hoge eisen stelt aan haar groeiplaats. Een bewoner van zonnige spaarzaam begroeide of mosrijke plekken op natte veenachtige zwakzurige, zand-leemgronden. Het is een metafoor voor natuurontwikkeling. Volgens de literatuur zijn in 1980 nog enkele groeiplaatsen in de Achterhoek aanwezig met één of enkele exemplaren. Door het verwijderen van de toplaag en een goed beheer heeft deze soort zich kunnen uitbreiden tot wel een kleine honderd bloeiende exemplaren in Gelderland en nog veel meer als kiemplant. Maar de gemiddelde burger weet niet hoe dit plantje er uit ziet en hoe kritisch deze soort is. En hoe bijzonder …

vetblad

Post a comment