Mijn roofvogels

Mijn roofvogels Mijn roofvogels mk3, 500mm en 1.4 ext, iso 400, 1/1600 sec.

Met deze titel brengt ornitholoog, roofvogelkenner en veldwerker Rob Bijlsma zijn boek ‘Mijn roofvogels’ op de markt. De titel suggereert dat het boek zijn roofvogels beschrijft of behandelt. Niets is minder waar, het is meer en veel meer. Over allerlei soorten waarnemingen en onderzoekjes, die deze man uitvoert of heeft uitgevoerd en daar conclusies aan verbindt, maar van waaruit nog veel vaker weer nieuwe onderzoeksvragen opduiken. Het gaat over relaties tussen planten, voedselaanbod, dieren en roofvogels. Maar misschien wel het meest het menselijk handelen in de breedste zin en haar invloeden op natuur en specifieke natuur. Een boek met korte verhalen over (roof)vogels en hun leefomgeving in binnen- en buitenland. Opdat een niet natuurliefhebber leert begrijpen dat een roofvogel meer dan een vogel is. Zij staan als toppredator aan de top van de voedselketen. Zij reguleren en zijn afhankelijk van de omstandigheden en het menslijk handelen. Bijlsma onderzoekt en meet en kan hiermee allerlei fabels teniet doen. Door zijn scherp waarnemingsvermogen komen nieuwe waarheden aan het licht en kan hij het staven aan andere onderzoeksresultaten.

Kortom een boek wat u gelezen moet hebben en in de kast moet hebben staan. Hier een beeld van zijn meest geliefde roofvogel: de wespendief in vlucht (archiefbeeld uit 2011). Een natuurbijbel voor ortnithologen en natuurminnaars. Wellicht nog meer, voor de niet-natuurminnaars.

Post a comment