Licht

Licht Ijs 5dmkII, 180mm macro, 125 iso, f 14, 1/2 sec.

Het voorjaar zit te trappelen. De vogels worden al onrustiger. Het screuw-ekster (gaai) laat duidelijk van zich horen.  Territoria worden verdeeld. Toch verdwijnen de restanten ijs op stilstaand water in de schaduw maar moeizaam. Hier een ijsstructuur om in weg te dromen. Voor korte of langere tijd. Ondertussen neemt de daglichtlengte toe.

Post a comment