Lederboktor (10 augustus 2010)

Deze kever kwam ik tegen in het bos. Bij een omgevallen sparreboom kroop deze rond. Het is een redelijk grote kever met twee zwaar getande tasters. Het is vooral de grootte (34 tot 53 mm). De volwassen kever leeft maar enkele weken tot maanden en heeft als enige taak zich voort te planten. De ontwikkelingstijd van ei tot een volwassen dier duurt 3 jaar. De kever hoort bij de familie boktorren. De lederboktor (Prionus coriarius) heeft veel gelijkenis met de weverboktor (Lamia textor). De weverboktor leeft vooral in het hout van de wortels en de onderstam van wilg en populieren.

In Nederland is het voorkomen van de lederboktor zeldzaam. Hij is tot nog toe bekend op de Zuidelijke en Midden Veluwe, vooral in oude bossen met beuk, eik en spar. Verder zijn er waarnemingen bekend uit Zuid-Limburg en Milsbeek (Noord Limburg). Daar kan ik nu aan toevoegen: het Bergherbos. Een zeldzaamheid dus.

Ook zie ik her en der paddenstoelen uit de bosbodem omhoog schieten. Soms lijken ze zelfs verdacht van radio-actieve straling.


Links: 5D MkII, 180 mm, F9, iso 640, 1/200 sec; rechts: 5D MkII, 180 mm, F16, iso 100, 1/5 sec, 2/3 stop overbelicht {gallery}Lederboktor{/gallery}

Post a comment