Kleine vuurvlinder

Kleine vuurvlinder Kleine vuurvlinder 5dmkII, 180mm, f6.3, iso 160 1/300 sec.

De kleine vuurvlinder trof ik op een heideterreintje.De combinatie met de heide was voor mij aanleiding om deze vlinder vast te leggen. Deze soort  tref je vaak aan op schrale gebieden. Met zijn tweetjes dartelden ze over de heide. Het is me niet gelukt om beide gelijktijdig vast te leggen. Houden we nog tegoed. De vlinder vliegt in drie generaties. De rups verpopt en overwintert in de strooisellaag.  Afwachten dus.

Post a comment