kle (2 november2007)

Kle = Kleine landschapselementen.

Alleen in de natuur kan ik wonen. Dat zullen toch veel wilde dieren willen zeggen. Daarvoor moeten ze wel geschikte levensruimte hebben of moeten wij ze dat geven. Dat dit zeker niet altijd gebeurt wil ik met deze foto´s aangeven. De eerste opname is gemaakt op 3 februari 2006, de volgende opname is gemaakt op 31 oktober 2007. Geven we landbouw terug an de natuur? Of geven we natuur terug aan de landbouw? In hoeverre kun je de natuurhistorische waarde van oude wilgen vergelijken en laten compenseren door nieuwe natuur, is maar de vraag. Alleen al uit cultuurhistorisch oogpunt is het een gemis. Want het gaat niet alleen maar om die knotwilgen. Het perceel daar rondom was van vergelijkbare waarde. Extensief in gebruik en insecten kunnen zich daar makkelijk in verstoppen en overwinteren. Dus zeg maar het hele biotoop in een extensief beheerd hooiland. Vogels zoals steenuil kunnen daar broeden. Muizen, insecten en wilde flora vinden er beschutting. Het lijkt wel of knotwilgen (bomen, bosjes en heggen) gewoon vogelvrij zijn. Ontstaat er een sterkere scheiding tussen landbouw en natuur? Of dit allemaal ten gunste is van de diversiteit in de natuur en landschap is maar de vraag? Wel zal de landbouw er economischer werken dan voorheen.

knotwilgrij

landbouw

Post a comment