Het Informatiepunt Natuurmonumenten ‘t Peeske kent sinds enkele maanden een ander gezicht.

Het bosgevoel komt je tegemoet. De acacia stammen, de grote wandcollage en diverse foto’s bepalen het beeld. De realisatie is gedaan door de Buro Natuurlijk in Vormgeving, Ad van Roosendaal Photography, Aannememingsbedrijf Van der Heijden, de vrijwilligers NM, Uitspanning ‘t Peeske en Natuurmomonumenten. De foto geeft een impressie van het panoramabeeld. In werkelijkheid is de wand ruim 6 m breed. Een fotocollage van 6 verticale opnames vormden de basis van deze panoramafoto. Ook de info zuil (links) met een afbeelding van een dennenpijlstaart  is voorzien van een eigentijds jasje.

Post a comment