Houtduif

Houtduif Houtduif MKIV, 500mm, 5.6, iso 640, 1/ 125 sec.

Soms zie je grote groepen houtduiven. Ze foerageren op de gedorste maisakkers.Deze maisakkers worden laat geoogst. Het gaat dan meestal om de kolf. De maiskorrels worden geoogst het overige blijft gekneusd en versnipperd achter op het land. Dat hier ook nog wel minder of meer maiskorrels achter blijven, spreekt voor zich. Dat is ideaal voor de houtduiven. Vooral als het bos dichtbij is, waar ze dan ook nog de nacht door kunnen brengen. Deze grote groep trok niet alleen mijn aandacht. Een havik zag er ook wel ‘brood’ in. De tafel is voor hem gedekt.

Post a comment