Havik

Havik MKIV, 500mm met 1.4 ext. f6.3, 400iso, 1/30 sec.

De juveniele haviken verlaten de horst.Vliegoefeningen op de tak. Krachtige sprongen vanaf de horst naar een boven gelegen tak worden met groots gemak genomen. Rek en strekoefeningen van poten en vleugels horen ook bij het ritueel.  Korte vluchten in de nabijheid van het nest volgen alras. Terwijl de ouders voedsel brengen.

Post a comment