Festival

Festival Festival mkIV 300mm, f 32, iso 100, 1/10 sec.bewust uit de hand.

Het Natuurfilmfestival organiseert een videofilmwedstrijd. Wijfelend heb ik de stap gewaagd om aan een filmfestival deel te nemen. De tijdspanne was kort. De ‘big five’van stuwwal Montferland spelen de hoofdrol. Verrassend! Half november vindt het festival plaats. Het festival wordt begeleid en zo nodig becommentarieerd door één (of meer) natuurdeskundigen. Dat is afhankelijk van het onderwerp van de film. De natuurfilm laat in de ruimste zin een aspect zien van landschap, flora en fauna en (eventueel) de rol die de mens daarin speelt. Hier heb ik ingestuurd. Verder ben ik nog gevraagd voor diverse presentaties en workshops.

Post a comment